vi bygger skyddsrum
för en säkrare framtid


Läs mer

Skyddsrumsbyggarna, vem är de?

Vi är ett ungt företag med gammal kompetens, inte så att den är förlegad, tvärt om.

2017 bestämde man inom Scandinavian Byggkon AB att separera skyddsrumsdelen från Byggkons konsultverksamhet. Detta innebär att Skyddsrumsbyggarna står numera med tre fristående skyddsrumssakkunniga projektledare.

Detta innebär att det med dagens ökade kontroll på underhållskravet från MSB (Myndigheten För Samhällsberedskap) kan lättare tillgodoses från vår sida.

Vi har då förutom en avdelning för kontroll av skyddsrum, en entreprenads sida som snabbt och enkelt kan återställa beställarens skyddsrum, både efter en kontroll och före kontrollen så att man får ett godkännande vid första besöket.

Skyddsrumskontroll